• ElektroBlesk s.r.o.

 • Dušan Banás
  Hlinková 32
  900 27 Bernolákovo
 • Tel.
  +421 944 477 403
  +421 692 092 768
 • Email
  info@elektroblesk.sk
  ochrana.objektu@gmail.com